solari_2

Sunčana elektrana

Sunčana elektrana instalirana je na krovu zgrade Laboratorija za energetska postrojenja. Ukupno instalirane snage od 960 Wp proizvedena električna energija koristi se za proizvodnju vodika elektrolizom vode, odnosno pohranu energije.

Elektrana se sastoji od šest fotonaponskih (FN) modula pojedinačne snage od 160 Wp koji su u parovima instalirani na fiksnom, jednoosnom i dvoosnom nosaču. Uz njih, na krovu se također nalaze osjetnik za mjerenje Sunčevog ozračenja, metereološka stanica i spojne kutije.

Rad Sunčane elektrane prati se preko web sučelja EnlighterManager (https://enlighten.enphaseenergy.com) s trajnom pohranom izmjerenih podataka.

Sunčana elektrana je u razdoblju od jedne godine proizvela sveukupno 1,24 MWh energije, od koje su FN moduli na fiksnom nosaču proizveli 378 kWh, na jednoosnom 401 kWh, a na dvoosnom 462 kWh.