punionica_studenti_1

Studentski radovi

Kako Fakultet strojarstva i brodogradnje obrazuje buduće inženjere, tako je u Laboratoriju za energetska postrojenja naglasak na samostalnom laboratorijskom radu. Studenti procesno energetskog smjera već u petom semestru preddiplomskog studija dobivaju priliku samostalno razvijati svoje ideje kroz postojeće i/ili novoizvedene realne eksperimentalne sustave.

Predavanja i vježbe izvode se u okviru kolegija:

  • Vodik i gorivni članci

  • Nove tehnologije u energetici i

  • Laboratorijski rad E.

Unutar navedenih kolegija dobiva se izvrsna prilika upoznati se s novim inovativnim tehnologijama kroz teoriju te stečeno znanje primijeniti na sustavima koji se izrađuju u Laboratoriju, a što u konačnici može rezultirati izradom seminarskog, završnog i/ili diplomskog rada.