STEM

(Science – Znanost, Technology – Tehnologija, Engineering – Inženjerstvo, Mathematics – Matematika):

Kroz znanstveno-istraživačke projekte i studentske aktivnosti zastupljene su sve četiri grane STEM-a, a sve u svrhu unaprjeđenja konkurentnosti u području znanstvenog i tehnološkog razvoja.

Primjena tri od četiri grane STEM-a direktno je vidljiva na projektu prve hrvatske punionice vodika:

  • Znanost: Znanstvenim istraživanjem na eksperimentalnoj stazi male skale želi se doći do rješenja koje će predstavljati inovativnu konstrukciju sustava za proizvodnju vodika. U tom smjeru, već su napravljena preliminarna istraživanja te je konstruiran elektrolizator bipolarne izvedbe koji predstavlja iskorak u primjeni novih materijala za izradu elektroda čime se za jednaku tlocrtnu površinu dobiva 1500 puta veća aktivna površina.
  • Tehnologija: Tehnologija koja će se koristiti prilikom ispitivanja komponenti obuhvaća ispitivanje materijala nerazornim metodama, elektrokemijsku impedanciju gorivnog članka, DC i AC ispitivanja, spajanje materijala u vakuumskoj peći pri visokim temperaturama, te korištenje fotonaponskih (FN) članaka za direktnu pretvorbu Sunčeve energije u električnu za potrebe proizvodnje vodika bez popratnih štetnih emisija.
  • Inženjerstvo: Inženjerski pristup oslikava se kroz izradu nacrta u jednom od programskih paketa te izradu komponenti. Kada sve potrebne komponente budu spremne (komercijalne i/ili laboratorijski izrađene), slijedi njihovo povezivanje u kućištu punionice na koju osim unutarnjeg ožičenja dolaze i vanjska ožičenja kao spojnice s FN člancima.