Prvi hrvatski bicikl na vodik

Prvi hrvatski bicikl na vodik

Bicikl na vodik je električni bicikl koji električnu energiju potrebnu za pogon elektromotora dobiva iz svežnja gorivnih članaka. Konkretno na ovom biciklu, radi se o svežnju PEM gorivnih članaka ukupne snage 300 W.

Gorivni članak je uređaj koji korištenjem vodika (iz spremnika) i kisika (iz spremnika ili zraka) proizvodi električnu energiju kao glavni produkt, te vodu i toplinu kao nus produkte. Dakle, proces u gorivnome članku korištenjem vodika kao spremnika energije potpuno je bez emisija ugljikovog dioksida (CO2).

Vodikov sustav smješten na stražnjem nosaču bicikla postavljen je između elektromotora i kontakata baterije s DC/DC pretvaračem za male prilagodbe. Težište projekta bilo je na istraživanju mogućnosti integracije komercijalno raspoloživih komponenti. Razvijeni prototip prvog hrvatskog bicikla na vodik pokazao je da pedelec s električnim pogonom i vodikov sustav funkcioniraju jako dobro: tijekom vožnje nema povlačenja, dinamika sustava je prilično brzo, a vožnja je mirna i ugodna.

Javno predstavljanje prvoga hrvatskog bicikla na vodik