Vijesti

Energy Observer prvi je brod na pogon vodikom koji će ploviti oko svijeta. Njegova vrijednost je 5,5 milijuna dolara, a 6 godina će obilaziti svijet. Pokreće se na vjetar (vjetroturbine i zmaj), sunce i vodik. Vodik se proizvodi elektrolizom vode na način da se morsku vodu prvo desalinizira, a zatim se ju koristi u elektrolizatoru. Dobiveni vodik tlači se u spremnike.

Više na linku: http://www.energy-observer.org/actu/en/energy-observer-the-first-hydrogen-vessel-around-the-world/