hydrogen logo
hydrogen logo text
VODIK

the OFFICIAL

RH2EC – 2024
Solar hydrogen technologies

PROJEKTI

PRVI HRVATSKI BICIKL NA VODIK

Bicikl na vodik je električni bicikl koji električnu energiju potrebnu za pogon elektromotora dobiva iz svežnja gorivnih članaka (engl. fuel cell stack). Na ovom biciklu, radi se o svežnju PEM gorivnih članaka ukupne snage 300 W.

Gorivni članak je uređaj koji korištenjem vodika (iz spremnika) i kisika (iz spremnika ili zraka) proizvodi električnu energiju kao glavni produkt, te vodu i toplinu kao nus produkte. Dakle, proces u gorivnome članku korištenjem vodika kao spremnika energije potpuno je bez emisija ugljikovog dioksida (CO2).

bicikl na vodik

Vodikov sustav, smješten na stražnjem nosaču bicikla, postavljen je između elektromotora i kontakata baterije s DC/DC pretvaračem za male prilagodbe. Težište projekta je na istraživanju mogućnosti integracije komercijalno raspoloživih komponenti. Razvijeni prototip prvog hrvatskog bicikla na vodik pokazao je da pedelec s električnim pogonom i vodikov sustav funkcioniraju jako dobro: tijekom vožnje nema povlačenja, dinamika sustava je prilično brza, a vožnja je mirna i ugodna.