hydrogen logo
hydrogen logo text
VODIK

the OFFICIAL

RH2EC – 2021
Solar hydrogen technologies

SURADNJA

PROJEKTI

Naše usluge

5

Savjetodavne usluge (zeleni vodik: OIE plus elektroliza vode)

5

Izrada studija / elaborata (uvođenje vodika u postojeće i/ili novo poslovanje)

5

Suradnja na domaćim i međunarodnim projektima (čiste tehnologije za zelenu energetsku tranziciju)

Kontakt: Doc.dr.sc. Ankica Kovač, MSC.AE., ankica.kovac@fsb.hr

Trenutni projekti

H2LAB

H2LAB projekt otvara novo područje istraživanja vezanih na napredne metode proizvodnje i transporta zelenog vodika.

Osiguranje električne energije u slučaju klimatskih ekstrema i prirodnih katastrofa (H2ElEn)

Klimatski ekstremi i njima izazvane prirodne katastrofe značajno će poremetiti sigurnu opskrbu energijom. Provodeći primijenjena istraživanja, u okviru ovoga projekta razvit će se energetska jezgra mobilnih i stacionarnih takozvanih emergency…

UrbanSTEM

Unapređenje atraktivnosti zanimanja u STEM područjima relevantnima za planiranje gradova budućnosti s naglaskom na čistom transportu temeljenom na vodiku…

Prvi hrvatski bicikl na vodik

Bicikl na vodik je električni bicikl koji električnu energiju potrebnu za pogon elektromotora dobiva iz svežnja gorivnih članaka (engl. fuel cell stack). Na ovom biciklu, radi se o svežnju PEM gorivnih članaka ukupne snage 300 W…

Prva hrvatska punionica vodika

Projekt se zasniva na ekološkom rješenju korištenja Sunčeve energije za proizvodnju alternativnog goriva, odnosno vodika za čistiji transport čime će se smanjiti zagađenje zraka i unaprijediti kvaliteta života u gradovima…

Croatia Mirai Challenge

Croatia Mirai challenge (Hrvatski Mirai izazov) je putovanje na relaciji Zagreb – Brussels po europskoj ruti gdje su instalirane punionice vodika. Ovo je iznimno važan događaj za cijelu Republiku Hrvatsku jer je to bilo prvi puta da…

Sunčana elektrana

Sunčana elektrana instalirana je na krovu zgrade Laboratorija za energetska postrojenja FSB-a. S ukupno instalirane snage od 960 Wp proizvedena električna energija koristi se za proizvodnju vodika elektrolizom vode, odnosno pohranu…

Punionice za električne automobile na baterije

U FSB-u instalirane su dvije punionice za električna vozila na baterije te smo tako postali prvi e-fakultet u Republici Hrvatskoj. Na taj način FSB se svrstao u prestižnu kategoriju e-fakulteta u svijetu. Svaka od dvije punionice opremljena je s dva priključka od…