Proizvodnja vodika

Danas se vodik uglavnom proizvodi reformiranjem ugljikovodika vodenom parom i elektrolizom vode. Iako je proizvodnja vodika reformiranjem tri puta jeftinija u odnosu na elektrolizu, glavni nedostatak ovakvog procesa je popratna štetna emisija ugljikovog dioksida (CO2).

Znanstvena istraživanja upravo su fokusirana na sustavima koji koriste direktne metode proizvodnje vodika bez popratnih emisija CO2, a tu svakako najveću ulogu igra upravo proces razlaganja vode koje ima u dovoljnim količinama.

Od tehnika proizvodnje vodika razlaganjem vode najpoznatije su elektroliza vode, termokemijsko razlaganje vode i biofotoliza vode. Od ostalih tehnika tu je mehano – katalitičko razlaganje vode, plazmoliza, magnetoliza i radioliza vode, te fotoelektroliza.