Vijesti

U Zagrebu se pod Pokroviteljstvom Grada Zagreba od 16. do 19. srpnja 2018. godine održava 9. Međunarodna konferencija o proizvodnji vodika. Fakultet strojarstva i brodogradnje (UNIZAG FSB) dio je Lokalnog organizacijskog odbora čija je predstavnica docentica Ankica Kovač.

   ANKICA KOVAČ

Članovi Tehničke podrške su studenti UNIZAG FSB: Matej Paranos, Luka Lindić, Luka Vržogić, David Čavar i Dominik Grubišić.

MATEJ PARANOS

   LUKA LINDIĆ

   LUKA VRŽOGIĆ

Više na poveznici: http://2018.ich2p.com