lab_slika_1

Laboratorij za energetska postrojenja

Laboratorij za energetska postrojenja usmjeren je ka novim čistim tehnologijama koje se temelje na korištenju vodika kao spremnika energije te obnovljivih izvora energije (OIE) s naglaskom na Sunčevu energiju.

Kao dio Fakulteta strojarstva i brodogradnje (FSB), Laboratorij se nalazi na lokaciji zgrade FSB Istok B.

Voditeljica Laboratorija je docentica Ankica Kovač.

U sklopu Laboratorija se osim predavaonice za studente i posjetitelje te prostora za eksperimentalni i istraživački rad, nalazi i Radionica u kojoj laborant Milan Šulentić izrađuje komponente sustava prema predloženim tehničkim nacrtima.

Kroz svoje projekte, Laboratorij ostvaruje suradnju s drugim domaćim i inozemnim fakultetima, institutima, te gospodarstvenicima. Okosnica aktivnosti koje se provode u Laboratoriju su izvedeni laboratorijski i demonstracijski podsustavi s naglaskom na njihovu ili već provedenu ili moguću i poželjnu integraciju u širi sustav. Pri tome se nastoji pokazati kako se od ideje preko istraživačkih laboratorijskih sustava dolazi do komercijalnih sustava.

www.fsb.unizg.hr