Teorijska učinkovitost vodikovih gorivnih članaka

Korištenje vodika

Vodik se može koristiti kao gorivo u motorima s unutarnjim izgaranjem i plinskim turbinama, a može ga se i miješati s prirodnim plinom i spaljivati na gorionicima generatora pare. Također je moguća njegova primjena u kemijskoj industriji i kućanstvima. No, najatraktivnija tehnika je korištenje vodika u gorivnim člancima.

Glavni produkt procesa u gorivnom članku je električna energija uz toplinu i vodu kao nus produktima (voda se dalje može koristiti za proces elektrolize u sustavu elektrolizatora – zatvoreni kružni proces vodika u prirodi).

Dakle, izbjegnut je međukorak s pretvorbom u mehaničku energiju. Potencijal primjene vodikovih gorivnih članaka prisutan je na svim područjima gdje postoji potreba za energijom.

Teorijska učinkovitost vodikovih gorivnih članaka ide i preko 83 %. Veliki izazov u primjeni gorivnih članaka je kako održavati njihovu učinkovitost tijekom zadanog broja radnih sati. No, razvojna istraživanja imaju stalni uzlazni tijek pa se u kratkom roku mogu očekivati značajna poboljšanja.