Gospodarstvo zasnovano na vodiku

Gospodarstvo zasnovano na vodiku sinonim je za održivi energetski sustav u kojemu čisti vodik zamjenjuje fosilna goriva – ugljikovodike. Da bi tako zasnovano gospodarstvo bilo uspješno i održivo, vodik je potrebno proizvoditi korištenjem obnovljivih izvora energije. Jedan od načina koji se preporuča je proizvodnja vodika elektrolizom vode korištenjem Sunčeve energije.

U zadnjih 10 – ak godina velika su ulaganja u razvoj tehnologija za dobivanje energije iz obnovljivih izvora energije što zahtijeva razumijevanje sustava za obnovljive izvore energije (OIE). Sunčeva energija, odnosno tehnologija koja koristi Sunčevu energiju, iako s relativno niskim stupnjem iskoristivosti, ima ogroman prostor za razvoj. Dakle, implementacija Sunčeve tehnologije (direktna pretvorba Sunčeve energije u električnu energiju) obuhvaća tržište u vrlo širokim razmjerima. Budući fotonaponski (FN) članci mogu proizvoditi energiju samo danju kada ima Sunčevog ozračenja, proizvedenu energiju potrebno je pohraniti i koristiti po noći kada nije moguće proizvoditi energiju iz Sunčeve energije. Postojeća tehnologija pohrane električne energije je nedovoljno razvijena i vrlo često skupa što predstavlja bitno ograničenje. U tom kontekstu razvija se tehnologija vodika s naglaskom na proizvodnji vodika korištenjem OIE.