FSB – glavni ulaz

Fakultet strojarstva i brodogradnje

Fakultet strojarstva i brodogradnje (FSB) sastavnica je Sveučilišta u Zagrebu. Utemeljen je 1919. godine te se smatra jednim od najcjenjenijih tehničkih fakulteta u Republici Hrvatskoj.

Sukladno Statutu, FSB se dugoročno (do 2025. godine) želi istaknuti kao jedna od vodećih institucija u području strojarstva, brodogradnje i zrakoplovnog inženjerstva u jugoistočnoj Europi, te svojim znanstveno-nastavnim potencijalima osigurati ključnu ulogu u pokretanju razvoja, te osiguravanju napretka hrvatskog gospodarstva temeljenog na inovacijama. FSB ima ulogu povezivanja istraživačkog i nastavnog procesa u svrhu stvaranja inovativne i kreativne društvene elite, kao i kreiranju nove vrijednosti transferom rezultata istraživačkog rada za dobrobit gospodarstva. Fakultet u svakodnevnom radu slijedi načela inovativnosti kao bitne sastavnice nastavno- istraživačke djelatnosti, koja će kreirati nove znanstvene vrijednosti kao i obrazovati stručnjake sposobne za aktivno i uspješno cjeloživotno usavršavanje.

www.fsb.unizg.hr