hydrogen logo
hydrogen logo text
HYDROGEN

the OFFICIAL

RH2EC – 2024
Solar hydrogen technologies

The first Croatian hydrogen refuelling station opened

Otvorenje prve hrvatske punionica vodika

Published by ak

May 27, 2019

Prva hrvatska punionica vodika otvorena je 27. svibnja 2019. godine na Fakultetu strojarstva i brodgradnje Sveučilišta u Zagrebu (FSB). Ovaj projekt izabran je kao najbolji u kategoriji Inovacije na natječaju Hrvatskog Telekoma. Voditeljica projekta je docentica dr. sc. Ankica Kovač.

FSB se može pohvaliti time da se već godinama ovdje predaju predmeti poput “Nove tehnologije u energetici” i “Vodik i gorivni članci”. Posebno iz područja elektrolitičke proizvodnje vodika korištenjem isključivo sunčeve energije i vode napravljeni su brojni radovi od seminarskih, laboratorijskih do doktorata, isto tako objavljeni su i brojni radovi na domaćim i inozemnim znanstvenim skupovima i u međunarodnim znanstvenim časopisima poput International Journal of Hydrogen Energy.

No, poseban naglasak daje se laboratorijskom istraživačkom radu. U okviru praktičnog ovladavanja primjenom vodika u transportu izrađen je prvi hrvatski bicikl na vodik. Danas je otvorena i prva hrvatska punionica vodika za takve bicikle, a oba projekta vodi docentica Ankica Kovač. Time je zaokružen jedan pokazni demonstracijski sustav u transportu koji ne koristi ugljikovodična goriva i ne emitira CO2. U principu, njegove komponente koriste samo sunce i vodu. On predstavlja primjer koncepta koji je primjenjiv općenito, kako u transportu tako i u energetici.

Takvi sustavi stoje na tri stupa. Prvi je sunčeva energija, drugi voda i treći oprema, odnosno komponente sustava. Hrvatska ima sunca i vode, a nema nikakvog razloga da se ne prihvati i proizvodnje potrebne opreme. Svijetom vozi već više od 6000 automobila na vodik. 77% ih je Toyota Mirai. Na žalost, još niti jedan u Hrvatskoj. No kako se početkom ove godine Kina odlučila subvencionirati električna vozila na vodik za očekivati je da će od sada stvari ići puno brže. Što se Hrvatske tiče, kada se govori o potrebi vodikove infrastrukture uz autoceste, ne treba zaboraviti da će uskoro mnogi od milijuna europskih turista pokušati voziti svoja vodikova vozila uz Jadransku obalu. Hoće li moći?! To ovisi o nama i o našim sposobnostima da gledamo ambicioznije na potencijal vodika.


Princip rada prve hrvatske punionice vodika

Vodik kao spremnik energije ima primjenu u općoj energetici i transportu i ne proizvodi po okolinu štetne emisije. Ova je punionica demonstracijski energetski sustav sa zatvorenim ciklusom korištenja sunčeve energije i vode za proizvodnju i korištenje vodika umjesto ugljikovodičnih goriva. Preko fotonaponskih modula instaliranih na nadstrešnici Laboratorija za energetska postrojenja direktnom pretvorbom sunčeve energije dobivamo električnu energiju koja nam je potrebna za pogon elektrolizatora smještenog unutar punionice. Vodik se dakle proizvodi elektrolizom vode i pohranjuje u spremnik vodika koji se nalazi na biciklu. Prema tipu spremnika, to je metalni hidrid. Na biciklu, vodik iz spremnika u svežnju gorivnih članaka elektrokemijski izgara s kisikom iz zraka te se na taj način proizvodi električna energija potrebna za pogon elektromotora. Bicikl na vodik je električni bicikl koji električnu energiju potrebnu za pogon elektromotora dobiva iz vodika preko svežnja gorivnih članaka. Ovo je po tipu bicikl pedelec, te elektromotor reagira na potisak na pedalu i zato ih je potrebno okretati. Cijelo vrijeme dok se pedalira postoji pomoć vodika (ako računalo na biciklu tu pomoć detektira, npr. na uzbrdici), kad ne pedaliramo ne radi elektromotor.

Proces je u potpunosti bez popratnih štetnih emisija, a jedini nus produkt su toplina i voda.

Za FSB to je nastavna i istraživačka platforma koja će nam omogućiti daljnji razvoj prema jednog dana komercijalnom proizvodu.

Read also…

Mercedes SUV – GLC F-CELL

Mercedes SUV – GLC F-CELL

At this year’s IAA International Motor Show in Frankfurt, Mercedes-Benz has been presenting preproduction models of the new GLC F-CELL as emission-free driving, and first one with combination of innovative fuel-cell and battery technology in the form of a...

read more
Hydrogen and fuel cells powered truck

Hydrogen and fuel cells powered truck

Nikola Tre is the first truck with fuel cells, redundant braking, batteries, and steering thats necessary for 5 level of autonomy. Thanks to regenerative brakes and air disk brakes, Nikola trucks start braking within 10 miliseconds what is hundreds of time faster...

read more
Energy Observer arrives in Croatia

Energy Observer arrives in Croatia

During the sailing around the world, until 2022, the ship will visit 50 states and sail to 101 port. On its sailing trip, Energy Observer stopped in the Croatian port of Zadar. More on the...

read more
International Conference on Hydrogen Production

International Conference on Hydrogen Production

Under the Patron of City of Zagreb, 9th International Conference on Hydrogen Production will be held on July 16th to 19th 2018 in Zagreb, Croatia. Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture (UNIZAG FSB) is a Member of Local Organizing Committee...

read more
Japan is betting on hydrogen fuel cells powered vehicles

Japan is betting on hydrogen fuel cells powered vehicles

Japan wants the Tokyo Olympic games 2020 to run on hydrogen. Furthermore, Japan is aiming to put on the road 40,000 hydrogen fuel cell vehicles by 2020. Toyota and Honda, that already have hydrogen fuel cell vehicles on the road, think that the technology’s superior...

read more