hydrogen logo
hydrogen logo text
HYDROGEN

the OFFICIAL

RH2EC – 2024
Solar hydrogen technologies

The first Croatian hydrogen refuelling station opened

Otvorenje prve hrvatske punionica vodika

Published by ak

May 27, 2019

Prva hrvatska punionica vodika otvorena je 27. svibnja 2019. godine na Fakultetu strojarstva i brodgradnje Sveučilišta u Zagrebu (FSB). Ovaj projekt izabran je kao najbolji u kategoriji Inovacije na natječaju Hrvatskog Telekoma. Voditeljica projekta je docentica dr. sc. Ankica Kovač.

FSB se može pohvaliti time da se već godinama ovdje predaju predmeti poput “Nove tehnologije u energetici” i “Vodik i gorivni članci”. Posebno iz područja elektrolitičke proizvodnje vodika korištenjem isključivo sunčeve energije i vode napravljeni su brojni radovi od seminarskih, laboratorijskih do doktorata, isto tako objavljeni su i brojni radovi na domaćim i inozemnim znanstvenim skupovima i u međunarodnim znanstvenim časopisima poput International Journal of Hydrogen Energy.

No, poseban naglasak daje se laboratorijskom istraživačkom radu. U okviru praktičnog ovladavanja primjenom vodika u transportu izrađen je prvi hrvatski bicikl na vodik. Danas je otvorena i prva hrvatska punionica vodika za takve bicikle, a oba projekta vodi docentica Ankica Kovač. Time je zaokružen jedan pokazni demonstracijski sustav u transportu koji ne koristi ugljikovodična goriva i ne emitira CO2. U principu, njegove komponente koriste samo sunce i vodu. On predstavlja primjer koncepta koji je primjenjiv općenito, kako u transportu tako i u energetici.

Takvi sustavi stoje na tri stupa. Prvi je sunčeva energija, drugi voda i treći oprema, odnosno komponente sustava. Hrvatska ima sunca i vode, a nema nikakvog razloga da se ne prihvati i proizvodnje potrebne opreme. Svijetom vozi već više od 6000 automobila na vodik. 77% ih je Toyota Mirai. Na žalost, još niti jedan u Hrvatskoj. No kako se početkom ove godine Kina odlučila subvencionirati električna vozila na vodik za očekivati je da će od sada stvari ići puno brže. Što se Hrvatske tiče, kada se govori o potrebi vodikove infrastrukture uz autoceste, ne treba zaboraviti da će uskoro mnogi od milijuna europskih turista pokušati voziti svoja vodikova vozila uz Jadransku obalu. Hoće li moći?! To ovisi o nama i o našim sposobnostima da gledamo ambicioznije na potencijal vodika.


Princip rada prve hrvatske punionice vodika

Vodik kao spremnik energije ima primjenu u općoj energetici i transportu i ne proizvodi po okolinu štetne emisije. Ova je punionica demonstracijski energetski sustav sa zatvorenim ciklusom korištenja sunčeve energije i vode za proizvodnju i korištenje vodika umjesto ugljikovodičnih goriva. Preko fotonaponskih modula instaliranih na nadstrešnici Laboratorija za energetska postrojenja direktnom pretvorbom sunčeve energije dobivamo električnu energiju koja nam je potrebna za pogon elektrolizatora smještenog unutar punionice. Vodik se dakle proizvodi elektrolizom vode i pohranjuje u spremnik vodika koji se nalazi na biciklu. Prema tipu spremnika, to je metalni hidrid. Na biciklu, vodik iz spremnika u svežnju gorivnih članaka elektrokemijski izgara s kisikom iz zraka te se na taj način proizvodi električna energija potrebna za pogon elektromotora. Bicikl na vodik je električni bicikl koji električnu energiju potrebnu za pogon elektromotora dobiva iz vodika preko svežnja gorivnih članaka. Ovo je po tipu bicikl pedelec, te elektromotor reagira na potisak na pedalu i zato ih je potrebno okretati. Cijelo vrijeme dok se pedalira postoji pomoć vodika (ako računalo na biciklu tu pomoć detektira, npr. na uzbrdici), kad ne pedaliramo ne radi elektromotor.

Proces je u potpunosti bez popratnih štetnih emisija, a jedini nus produkt su toplina i voda.

Za FSB to je nastavna i istraživačka platforma koja će nam omogućiti daljnji razvoj prema jednog dana komercijalnom proizvodu.

Read also…

Investing in hydrogen can’t go wrong

Investing in hydrogen can’t go wrong

I believe that Croatia can find its place in the Hydrogen Economy in all four areas of hydrogen technology, from production, through storage to transport and use of green hydrogen. The current situation is such that Croatian companies with investments in any segment...

read more
Croatian National Hydrogen Strategy

Croatian National Hydrogen Strategy

The Government of the Republic of Croatia at its session held on February 25th 2021, adopted: Decision on initiating the process of drafting the Croatian National Hydrogen Strategy in the period from 2021 to 2050 The strategy will prescribe a national vision for the...

read more
#EUinmyregion 300 postcard Award

#EUinmyregion 300 postcard Award

In order to give EU-funded H2ElEn project the visibility it deserves, the greatest photo of the project has been sent to the #EUinmyregion postcard contest. The photo of the H2ElEn project has been selected as the winner and got a chance to receive 300 postcards. As...

read more
Hydrogen – An opportunity for the Croatian Economy

Hydrogen – An opportunity for the Croatian Economy

At the thematic conference Hydrogen in the energy transition in Zagreb on September 11th, 2020, Assist. Prof. Ankica Kovač, Ph.D. presented a project titled Hydrogen in Energy Transition: Securing Electrical Energy in the Case of Climate Extremes and Natural...

read more
Hydrogen could revive the Croatian economy

Hydrogen could revive the Croatian economy

What we are talking about is ultimately about preserving the biosphere of the Earth. We have all evolved over the last 150 years, and especially the last 70 years, based on the burning of fossil fuels. Population growth required more and more energy and more food. So...

read more