hydrogen logo
hydrogen logo text
VODIK

the OFFICIAL

RH2EC – 2024
Solar hydrogen technologies

Otvorena prva hrvatska punionica vodika

Otvorenje prve hrvatske punionica vodika

Objavio ak

27 svibnja, 2019

Prva hrvatska punionica vodika otvorena je 27. svibnja 2019. godine na Fakultetu strojarstva i brodgradnje Sveučilišta u Zagrebu (FSB). Ovaj projekt izabran je kao najbolji u kategoriji Inovacije na natječaju Hrvatskog Telekoma. Voditeljica projekta je docentica dr. sc. Ankica Kovač.

FSB se može pohvaliti time da se već godinama ovdje predaju predmeti poput “Nove tehnologije u energetici” i “Vodik i gorivni članci”. Posebno iz područja elektrolitičke proizvodnje vodika korištenjem isključivo sunčeve energije i vode napravljeni su brojni radovi od seminarskih, laboratorijskih do doktorata, isto tako objavljeni su i brojni radovi na domaćim i inozemnim znanstvenim skupovima i u međunarodnim znanstvenim časopisima poput International Journal of Hydrogen Energy.

U okviru praktičnog ovladavanja primjenom vodika u transportu izrađen je prvi hrvatski bicikl na vodik. Danas je otvorena i prva hrvatska punionica vodika za takve bicikle, a oba projekta vodi docentica Ankica Kovač. Time je zaokružen jedan pokazni demonstracijski sustav u transportu koji ne koristi ugljikovodična goriva i ne emitira CO2. U principu, njegove komponente koriste samo sunce i vodu. On predstavlja primjer koncepta koji je primjenjiv općenito, kako u transportu tako i u energetici.

Takvi sustavi stoje na tri stupa. Prvi je sunčeva energija, drugi voda i treći oprema, odnosno komponente sustava. Hrvatska ima sunca i vode, a nema nikakvog razloga da se ne prihvati i proizvodnje potrebne opreme. Svijetom vozi već više od 6000 automobila na vodik. 77% ih je Toyota Mirai. Na žalost, još niti jedan u Hrvatskoj. No kako se početkom ove godine Kina odlučila subvencionirati električna vozila na vodik za očekivati je da će od sada stvari ići puno brže. Što se Hrvatske tiče, kada se govori o potrebi vodikove infrastrukture uz autoceste, ne treba zaboraviti da će uskoro mnogi od milijuna europskih turista pokušati voziti svoja vodikova vozila uz Jadransku obalu. Hoće li moći?! To ovisi o nama i o našim sposobnostima da gledamo ambicioznije na potencijal vodika.


Princip rada prve hrvatske punionice vodika

Vodik kao spremnik energije ima primjenu u općoj energetici i transportu i ne proizvodi po okolinu štetne emisije.

Ova je punionica demonstracijski energetski sustav sa zatvorenim ciklusom korištenja sunčeve energije i vode za proizvodnju i korištenje vodika umjesto ugljikovodičnih goriva. Preko fotonaponskih modula instaliranih na nadstrešnici Laboratorija za energetska postrojenja direktnom pretvorbom sunčeve energije dobivamo električnu energiju koja nam je potrebna za pogon elektrolizatora smještenog unutar punionice. Vodik se dakle proizvodi elektrolizom vode i pohranjuje u spremnik vodika koji se nalazi na biciklu. Prema tipu spremnika, to je metalni hidrid. Na biciklu, vodik iz spremnika u svežnju gorivnih članaka elektrokemijski izgara s kisikom iz zraka te se na taj način proizvodi električna energija potrebna za pogon elektromotora. Bicikl na vodik je električni bicikl koji električnu energiju potrebnu za pogon elektromotora dobiva iz vodika preko svežnja gorivnih članaka. Ovo je po tipu bicikl pedelec, te elektromotor reagira na potisak na pedalu i zato ih je potrebno okretati. Cijelo vrijeme dok se pedalira postoji pomoć vodika (ako računalo na biciklu tu pomoć detektira, npr. na uzbrdici), kad ne pedaliramo ne radi elektromotor.

Proces je u potpunosti bez popratnih štetnih emisija, a jedini nus produkt su toplina i voda.

Za FSB to je nastavna i istraživačka platforma koja će nam omogućiti daljnji razvoj prema jednog dana komercijalnom proizvodu.

Pročitajte također i…

S ulaganjima u vodik ne može se pogriješiti

S ulaganjima u vodik ne može se pogriješiti

Smatram da Hrvatska u vodikovom energetskom gospodarstvu može pronaći svoje mjesto u sva četiri područja vodikove tehnologije, dakle od proizvodnje, preko pohrane do transporta i korištenja zelenog vodika. Situacija je trenutna takva da hrvatske tvrtke s ulaganjima u...

Saznaj više
Hrvatska strategija za vodik

Hrvatska strategija za vodik

Na temelju članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17), ), te članka 6. stavka 4. Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za...

Saznaj više
#EUinmyregion nagrada 300 razglednica

#EUinmyregion nagrada 300 razglednica

Kako bi projekt H2ElEn koji je financiran sredstvima EU-a dobio vidljivost kakvu zaslužuje, najbolja fotografija projekta poslana je na #EUinmyregion razglednice-natječaj. Fotografija H2ElEn projekta odabrana je kao pobjednička, te je osvojena nagrada od 300...

Saznaj više
Vodik  – prilika za hrvatsko gospodarstvo

Vodik – prilika za hrvatsko gospodarstvo

Na tematskoj konferenciji Vodik u energetskoj tranziciji u Zagrebu 11. rujna 2020. godine doc. dr. sc. Ankica Kovač predstavila je projekt Osiguranje električne energije u slučaju klimatskih ekstrema i prirodnih katastrofa, čiji je nositelj Fakultet strojarstva i...

Saznaj više
Vodik bi mogao oživjeti domaće gospodarstvo

Vodik bi mogao oživjeti domaće gospodarstvo

Ovo o čemu mi govorimo u konačnici se odnosi na očuvanje biosfere planete Zemlje. Svi smo se zadnjih 150 godina, a pogotovo zadnjih 70 godina razvijali na temelju spaljivanja fosilnih goriva. Rast stanovništva je zahtijevao sve više energije i sve više hrane. Tako da...

Saznaj više