Prezentacija

Promjena klime i protumjere, prof. dr. sc. Mihajlo Firak

Gospodarstvo zasnovano na vodiku

Gospodarstvo zasnovano na vodiku sinonim je za održivi energetski sustav u kojemu čisti vodik zamjenjuje fosilna goriva – ugljikovodike. Da bi tako zasnovano gospodarstvo bilo uspješno i održivo, vodik je potrebno proizvoditi korištenjem obnovljivih izvora energije (OIE). Jedan od načina koji se preporuča je proizvodnja vodika elektrolizom vode korištenjem Sunčeve energije. U zadnjih 10 – ak godina velika su ulaganja u razvoj tehnologija za dobivanje energije iz obnovljivih izvora energije što zahtijeva razumijevanje sustava za obnovljive izvore energije (OIE). Sunčeva energija, odnosno tehnologija koja koristi Sunčevu energiju, iako s relativno niskim stupnjem iskoristivosti, ima ogroman prostor za razvoj. Dakle, implementacija Sunčeve tehnologije (direktna pretvorba Sunčeve energije u električnu energiju) obuhvaća tržište u vrlo širokim razmjerima. Budući fotonaponski (FN) članci mogu proizvoditi energiju samo danju kada ima Sunčevog ozračenja, proizvedenu energiju potrebno je pohraniti i koristiti po noći kada nije moguće proizvoditi energiju iz Sunčeve energije. Postojeća tehnologija pohrane električne energije je nedovoljno razvijena i vrlo često skupa što predstavlja bitno ograničenje. U tom kontekstu razvija se tehnologija vodika s naglaskom na proizvodnji vodika korištenjem OIE.

Fakultet strojarstva i brodogradnje

Fakultet strojarstva i brodogradnje (FSB) sastavnica je Sveučilišta u Zagrebu. Utemeljen je 1919. godine te se smatra jednim od najcjenjenijih tehničkih fakulteta u Republici Hrvatskoj. Sukladno Statutu, FSB se dugoročno (do 2025. godine) želi istaknuti kao jedna od vodećih institucija u području strojarstva, brodogradnje i zrakoplovnog inženjerstva u jugoistočnoj Europi, te svojim znanstveno-nastavnim potencijalima osigurati ključnu ulogu u pokretanju razvoja, te osiguravanju napretka hrvatskog gospodarstva temeljenog na inovacijama. FSB ima ulogu povezivanja istraživačkog i nastavnog procesa u svrhu stvaranja inovativne i kreativne društvene elite, kao i kreiranju nove vrijednosti transferom rezultata istraživačkog rada za dobrobit gospodarstva. Fakultet u svakodnevnom radu slijedi načela inovativnosti kao bitne sastavnice nastavno- istraživačke djelatnosti, koja će kreirati nove znanstvene vrijednosti kao i obrazovati stručnjake sposobne za aktivno i uspješno cjeloživotno usavršavanje.

Laboratorij za energetska postrojenja

Laboratorij za energetska postrojenja usmjeren je ka novim čistim tehnologijama koje se temelje na korištenju vodika kao spremnika energije te obnovljivih izvora energije (OIE) s naglaskom na Sunčevu energiju.

Kao dio Fakulteta strojarstva i brodogradnje (FSB), Laboratorij se nalazi na lokaciji zgrade FSB Istok B. Voditeljica Laboratorija je docentica dr. sc. Ankica Kovač. U sklopu Laboratorija se osim predavaonice za studente i posjetitelje te prostora za eksperimentalni i istraživački rad, nalazi i Radionica u kojoj laborant Milan Šulentić izrađuje komponente sustava prema predloženim tehničkim nacrtima. Kroz svoje projekte, Laboratorij ostvaruje suradnju s drugim domaćim i inozemnim fakultetima, institutima, te gospodarstvenicima. Okosnica aktivnosti koje se provode u Laboratoriju su izvedeni laboratorijski i demonstracijski podsustavi s naglaskom na njihovu ili već provedenu ili moguću i poželjnu integraciju u širi sustav. Pri tome se nastoji pokazati kako se od ideje preko istraživačkih laboratorijskih sustava dolazi do komercijalnih sustava.

Projekti

Prvi hrvatski bicikl na vodik

Bicikl na vodik je električni bicikl koji električnu energiju potrebnu za pogon elektromotora dobiva iz svežnja gorivnih članaka. Konkretno na ovom biciklu, radi se o svežnju PEM gorivnih članaka ukupne snage 300 W.
Više o projektu…

Sunčana elektrana

Sunčana elektrana instalirana je na krovu zgrade Laboratorija za energetska postrojenja. Ukupno instalirane snage od 960 Wp proizvedena električna energija koristi se za proizvodnju vodika elektrolizom vode, odnosno pohranu energije.
Više o projektu…

Prva hrvatska punionica vodika

Projekt se zasniva na ekološkom rješenju korištenja Sunčeve energije za proizvodnju alternativnog goriva, odnosno vodika za čistiji transport čime će se smanjiti zagađenje zraka i unaprijediti kvaliteta života u gradovima. Ovaj projekt proglašen je najboljim projektom u kategoriji Inovacije na natječaju Hrvatskog Telekoma.
Više o projektu…

Punionice za električna vozila na baterije

U krugu Fakulteta strojarstva i brodogradnje (FSB) instalirane su dvije punionice za električna vozila na baterije te smo tako postali prvi e-fakultet u Republici Hrvatskoj. Na taj način FSB se svrstao u prestižnu kategoriju e-fakulteta u svijetu. Svaka od dvije punionice opremljena je s dva priključka od 22 kW za istovremeno punjenje dva vozila.
Više o projektu…

Video

Diseminaciju rezultata kao i medijsku promociju može se pogledati na direktnoj poveznici youtube kanala:

Donacije i sponzorstva

Zaista smo ponosni na ostvarene donacije!

Za donacije i sponzorstva ili bilo koju drugu informaciju o projektima molimo vas pišite nam direktno na: info@hydrogen.hr ili ispunite naš kontakt obrazac.

Zahvaljujemo svim prošlim, sadašnjim i budućim donatorima i sponzorima!

Kontakt

Doc. dr. sc. Ankica Kovač, MEng. AE.

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet strojarstva i brodogradnje

Adresa

Ivana Lučića 5, 10000 Zagreb, Hrvatska

E-pošta

info@hydrogen.hr

Telefon

+385 (0)1 6168 218

GSM

+385 (0)98 9500 620