Gospodarstvo zasnovano na vodiku

Gospodarstvo zasnovano na vodiku sinonim je za održivi energetski sustav u kojemu čisti vodik zamjenjuje fosilna goriva – ugljikovodike. Da bi tako zasnovano gospodarstvo bilo uspješno i održivo, vodik je potrebno proizvoditi korištenjem obnovljivih izvora energije (OIE). Jedan od načina koji se preporuča je proizvodnja vodika elektrolizom vode korištenjem Sunčeve energije.

Više…
FSB – glavni ulaz

Fakultet strojarstva i brodogradnje

Fakultet strojarstva i brodogradnje sastavnica je Sveučilišta u Zagrebu. Utemeljen je 1919. godine te se smatra jednim od najcjenjenijih tehničkih fakulteta u Republici Hrvatskoj…
Više…
lab_slika_1

Laboratorij za energetska postrojenja

Laboratorij za energetska postrojenja usmjeren je ka novim čistim tehnologijama koje se temelje na korištenju vodika kao spremnika energije te obnovljivih izvora energije (OIE) s naglaskom na Sunčevu energiju.
Više…

Projekti

Prvi hrvatski bicikl na vodik

Bicikl na vodik je električni bicikl koji električnu energiju potrebnu za pogon elektromotora dobiva iz svežnja gorivnih članaka. Konkretno na ovom biciklu, radi se o svežnju PEM gorivnih članaka ukupne snage 300 W.
Više o projektu…

Sunčana elektrana

Sunčana elektrana instalirana je na krovu zgrade Laboratorija za energetska postrojenja. Ukupno instalirane snage od 960 Wp proizvedena električna energija koristi se za proizvodnju vodika elektrolizom vode, odnosno pohranu energije.
Više o projektu…

Prva hrvatska punionica vodika

Projekt se zasniva na ekološkom rješenju korištenja Sunčeve energije za proizvodnju alternativnog goriva, odnosno vodika za čistiji transport čime će se smanjiti zagađenje zraka i unaprijediti kvaliteta života u gradovima. Ovaj projekt proglašen je najboljim projektom u kategoriji Inovacije na natječaju Hrvatskog Telekoma.
Više o projektu…

Punionice za električna vozila na baterije

U krugu Fakulteta strojarstva i brodogradnje (FSB) instalirane su dvije punionice za električna vozila na baterije te smo tako postali prvi e-fakultet u Republici Hrvatskoj. Na taj način FSB se svrstao u prestižnu kategoriju e-fakulteta u svijetu. Svaka od dvije punionice opremljena je s dva priključka od 22 kW za istovremeno punjenje dva vozila.
Više o projektu…

Vodik

h2o_1

Proizvodnja vodika

Danas se vodik uglavnom proizvodi reformiranjem ugljikovodika vodenom parom i elektrolizom vode. Iako je proizvodnja vodika reformiranjem tri puta jeftinija u odnosu na elektrolizu, glavni nedostatak ovakvog procesa je popratna štetna emisija CO2.

Više…
h2o_4

Pohrana vodika

Pohrana vodika dijeli se na masovnu (stacionarnu) i mobilnu (za vozila). Učinkovita pohrana vodika ključ je šireg prihvaćanja vodikovih tehnologija općenito.

Više…
h2o_3

Distribucija vodika

Vodik može biti distribuiran cjevovodima kojih već ima stotine kilometara diljem Europe i Sjedinjenih Američkih Država (SAD). Zatim može biti komprimiran u nadzemne i podzemne spremnike pod tlakom. Također ga se može ukapljivati i pohranjivati u kriogenim spremnicima.

Više…
h2o_5

Korištenje vodika

Vodik se može koristiti kao gorivo u motorima s unutarnjim izgaranjem i plinskim turbinama, a može ga se i miješati s prirodnim plinom i spaljivati na gorionicima generatora pare. Također je moguća njegova primjena u kemijskoj industriji i kućanstvima. No, najatraktivnija tehnika je korištenje vodika u gorivnim člancima.

Više…
h2o_6

Trenutno stanje i perspektive

Obzirom na svijest o globalnom zatopljenju i važnosti zaštite okoliša, trendovi na tržištu danas su takvi da je vodik sastavni dio gotovo svih energetskih strategija i direktiva. Znanstvena istraživanja vodikovih gorivnih članaka u sprezi s obnovljivim izvorima energije (OIE), demonstracijski projekti i njihova primjena prisutni su u svim okvirnim programima Europske unije (EU) kao jedna od sedam ključnih tehnologija 21. stoljeća. Tehnologija se u razvijenom svijetu razvija eksponencijalno i ona je u političkom fokusu jer je to uvjet opstanka i zadržavanja postojećih globalnih pozicija gospodarstva jedne države.

Više…

Aktivnosti

Kako Fakultet strojarstva i brodogradnje obrazuje buduće inženjere, tako je u Laboratoriju za energetska postrojenja naglasak na samostalnom laboratorijskom radu. Studenti procesno energetskog smjera već u petom semestru preddiplomskog studija dobivaju priliku samostalno razvijati svoje ideje kroz postojeće i/ili novoizvedene realne eksperimentalne sustave.

Više…

Naglasak je na promociji realiziranih znanstvenih projekata i projekata koji su u tijeku i/ili u planu te međuzavisnosti korištenih sunčanih vodikovih tehnologija i njihovom razvoju u neposrednoj budućnosti, a sve u svrhu njihovog uvođenja u široku primjenu.

Više…
(Science – Znanost, Technology – Tehnologija, Engineering – Inženjerstvo, Mathematics – Matematika)

Kroz znanstveno-istraživačke projekte i studentske aktivnosti zastupljene su sve četiri grane STEM-a, a sve u svrhu unaprjeđenja konkurentnosti u području znanstvenog i tehnološkog razvoja.

Više…

Mediji o nama

Naše aktivnosti izrazito dobro i kvalitetno popraćene su u svim dostupnim medijima: TV, radio, tiskani i elektronski mediji, itd. zahvaljujući kojima smo prepoznati i vidljivi širokoj javnosti. To nam naravno daje veliki vjetar u leđa da budemo još bolji!

Video

Diseminaciju rezultata kao i medijsku promociju može se pogledati na direktnoj poveznici youtube kanala:

Donacije i sponzorstva

Uistinu smo ponosni na ostvarene donacije!

Hrvatski Telekom (HT)

Hrvatska elektroprivreda d.d. (HEP)

Avalia HR, Obrt za savjetovanje (Zoran Kukulj, vlasnik)

Za donacije i sponzorstva ili bilo koju drugu informaciju o projektima molimo vas pišite nam direktno na: info@hydrogen.hr ili ispunite naš kontakt obrazac.

Zahvaljujemo svim prošlim, sadašnjim i budućim donatorima i sponzorima!

Kontakt

Doc. dr. sc. Ankica Kovač, MEng. AE.

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet strojarstva i brodogradnje

Adresa

Ivana Lučića 5, 10000 Zagreb, Hrvatska

E-pošta

info@hydrogen.hr

Telefon

+385 (0)1 6168 218

GSM

+385 (0)98 9500 620